top of page

August

AUGUST

Skolestart

Vi starter alle ved flagstangen, hvor der synges og fortælles. Personalet præsenteres, og alle elever synges ind i klasserne. Forældre kan enten vælge at gå med i en af klasserne eller hjælpe til med at få serveringen klar i skolegården.

 

Grillaften.

Altid første fredag efter skole start. En hyggelig start på året for alle familier, hvor der spises, sludres og leges under træerne. Der bliver tændt grill, og man medbringer en ret til fælles buffet og man sørger selv for service, drikkevarer og kød til grillen + evt. tæppe og jakker.

Pædagogisk dag

Personalet tager væk for at få tid til at snakke og få inspiration til udviklingen af skolen. Forældrene overtager undervisningen, så meld dig gerne til denne dag.

RF_0100.jpg

Forældremøder

Der afholdes forældremøder i starten af skoleåret. Her fortæller lærerne om planer for året, og I har mulighed for at snakke sammen som forældregruppe i klassen, sætte punkter på, som I gerne vil debattere samt vælge forældrerepræsentanter. Forældrerepræsentanter kan hjælpe med at give information videre, være tovholdere på sociale arrangementer for klassen m.m. Se kalenderen for datoerne.  Det forventes at 1 forælder fra hver familie deltager – ellers giv besked til klasselæreren.

September

Arbejdsdag, en dag, hvor alle familier giver skolens rammer en kærlig krammer og hjælper til ude og inde med praktiske opgaver. Skolen er vært ved en dejlig frokost. Man møder op i arbejdstøj, og opgaver, værktøj o.lign. fordeles af ”tovholderen” kl. 9.00.

Pædagogisk dag. Personalet tager væk for at få tid til at snakke og få inspiration til udviklingen af skolen. Forældrene overtager undervisningen, så meld dig gerne til denne dag.

 

Fælles lejrskole. Fælles lejerskole for alle elever og de forældre som har lyst og mulighed for at deltage.

 

Temaperiode i efteråret. Den ene af to emne uger eller tema periode hvor der arbejdes med et fælles emne på hele skolen med fordybelse i de enkelte klasser.

IMG_9117_edited.jpg

Oktober

Trafikdage Onsdag og torsdag før efterårsferien afholder skolen trafikdage. Det er to intensive dage med fokus på trafiksikkerhed og færdselslære.

Motionsdag den sidste fredag inden efterårsferien. Denne dag er der i skoletiden motionsdag på Rudme Friskole – samt på næsten alle skoler over hele landet.

Efterårsferie uge 42

ForaarsMarked_2022_Rudme_Friskole_0013.jpg
Foderstoffen_Faellesspisning_MG_9860_edited.jpg

November

Åben skole og indskrivningscafe

 

Nye elever til 0.kl. møder op sammen med deres forældre til information og indskrivning. Desuden er andre, der er interesseret i at se skolen, velkomne.

Skole/hjem – samtaler 

I løbet af november, december og januar vil alle elever blive vendt – fagligt og socialt – i en snak mellem forældre og min. 2 af barnets lærere. I nogle klasser er barnet også med til hele eller dele af samtalen. Samtalerne giver bedre indsigt og fælles forståelse og skaber mulighed for aftaler om det videre forløb i skolen.

JulEbazar 

Sidst i november holder vi vores julecafé. En dag med forskellige aktiviteter der skyder julen i gang på skolen. En festlig dag for hele familien, hvor der vil være salg af julekage og julebag, musik, sang, aktiviteter, gløgg og æbleskiver m.m. Der afholdes også vores store julelotteri med mange fine præmier.

December

December

Juleteaterforestilling

Teater for de yngste. 0.-4. kl. øver sig på juleteater, der skal opføres på skolen. De store elever har emneuger i samme tidsrum.

Juleafslutning. Sidste dag på starter vi i klasserne. Derefter går vi alle til kirken og synger julen ind – og ønsker hinanden god jul!

Juleferie

januar

Januar

Skolestart 

Godt nytår! Vi vender tilbage efter nytår med almindeligt skema fra første dag.

Pædagogisk dag

Personalet tager væk for at få tid til at snakke og få inspiration til udviklingen af skolen. Forældrene overtager undervisningen, så meld dig gerne til denne dag.

Februar

Skolemøde 

Een gang om året mødes alle voksne til et tidsaktuelt oplæg og efterfølgende debat om vores skole.

Det er vigtigt at holde gang i den løbende samtale omkring vores skole. Det forventes at mindst 1 forælder fra hver familie deltager.

Fastelavn 

Et par sjove timer, hvor alle, voksne og børn, møder udklædte, går parade, slår katten af tønden, leger og danser folkedans. Eleverne i overbygningen står for aktiviteter på dagen. Vi selvfølgelig også fastelavnsboller. 

Vinterferie

Februar

Marts

Emneuge 

Elevbestemt emneuge. Eleverne har igennem en periode diskuteret egne ideer og forslag til skolens elevbestemte emneuge. Lærerne har derefter hjulpet med at kvalificere og tydeligøre indhold og planer. Endeligt beslutter børnene ved afstemning hvad der skal være det overordnede tema for ugen. 

Påskeferie

æg Jagt

April

Generalforsamling 

Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Derfor er dette en meget vigtig dag i skoleåret, hvor bestyrelsen fremlægger beretning, regnskabet gennemgås, og der bliver mulighed for debat omkring skolen. Der er oftest ”kampvalg” om de nye pladser i bestyrelsen, så mød op til en på mange måder spændende aften, hvor der vil blive serveret kaffe og lagkage.

Arbejdsdag 

Årets bedste dag for de, som elsker at løfte i flok og for skønne vores skole og lege plads

Egeskov løbet

Egeskov Slotsløb blev afviklet for første gang i 2011 arrangeret af forældre til støtte for Rudme Friskole. Det blev en kæmpe succes med over 600 løbere og året efter deltog mere end 1000. Meld dig som løber – eller som hjælper!

Maj

Rejse for 8.-9. klasse
I år er der planlagt en overbygningstur, der går ud i den store verden. Destinationen er Rhodos i Grækenland denne gang.

"Hvert år, en lørdag i maj måned afholdes der Forårsmarked og Forårsfest. Traditionen tro er det Før-skole-SFO og 0.-1. klasse som står for at planlægge og afholde Forårsmarkedet. Forårsmarkedet består af forskellige boder og aktiviteter, som besluttes af forældregruppen. Det kan eks. være café, loppemarked, fiskedam, bål-mad, at grave efter perler i sandkassen, flødebollekastemaskine eller krea-værksted. Forårsmarkedet er en god anledning til at forældre og børn kan mødes på tværs af børnehave, vuggestue og skole.
Forårsmarkedet foregår kl. 10-14 og samme aften, inviterer 5.-6. klasse til Forårsfest på Rudme Friskole. Her bliver det offentliggjort hvilke af boderne der har tjent mest. Efter maden plejer der at være børnediskotek.
Dagen er skoledag for eleverne, så de skal meldes fri hos klasselæreren, hvis de ikke kan komme!

juni

Juni

Teater og emneuger

Teaterperiode for de store elever som opfører årets sidste store teaterforestilling.

De mindste elever har emneuger.

 

sTore Legedag
Dag hvor vi laver skole på en lidt anderledes måde. 

sidste skoledag

Dagen, hvor vi rydder op, hygger, elever fra overbygningen spiller rundbold mod lærerne, og alle får sagt farvel og god sommerferie til hinanden.

Sommerferie

bottom of page