top of page
ForaarsMarked_2022_Rudme_Friskole_0041.jpg

SKOLEKredsen

Ét af kendetegnene for Rudme Friskole er den store, trofaste og aktive skolekreds, som er med til at fastholde skolens ånd og værdier og skolens plads i lokalsamfundets historie.

 

Skolekredsen er én af skolens krumtapper. Vi håber derfor, at I fortsat vil støtte skolen med jeres medlemskab.

Betalingen kan ske ved bankoverførsel til skolens konto i Andelskassen: reg. nr. 5975, konto 5060544. Beløbet mærkes med navn, adresse samt en kontakt-e-mail.

Kontingent er minimum 200 kr. pr. husstand, men man må gerne overføre mere;-)

For skolekredskontingentet får du ret til at deltage i og stemme ved skolens generalforsamling og har dermed medindflydelse på skolen. Desuden er du med til at støtte en aktiv skole i lokalsamfundet, måske dine børnebørns skole.

Pengene fra skolekredsen indgår i skolens samlede drift. Med 50 betalende skolekredsmedlemmer kan skolen fx tilbyde svømmeundervisning for de store klasser samt give et bidrag til vores årlige lejrskole.

Skriv til os, hvis du ønsker at hjælpe med følgende:

– Uforpligtende at stå på skolens kagebageliste (fx kage til receptioner, julebasar mv.)
– Medhjælper til forårsmarkedet
– Deltage i arbejdsdage
– Bedsteforældre-medhjælper i børnehave eller SFO
– Teater-medhjælp til scenesjak, kostumer eller lignende

Tilmeld dig vores mailling liste her:

bottom of page