top of page

Satser
2023-24


Vi gør opmærksom på at priserne justeres hvert år 1. august.

Vil du være helt up to date på de nyeste satser er du velkommen til at kontakte kontoret. 

Opkrævnings-procedure

 

Vi opkræver forældrebetaling efter følgende retningslinjer 

Børnehave
vuggestue

Priser/tilskud


Børnehave: 2.124 kr. om måneden inklusiv frugtordning.


Vuggestue: 3.617 kr. om måneden inklusiv bleer og forplejning.


Der opkræves herudover et beløb på 30 kr. pr. måned til udflugter.
 

Man kan på lige fod med familier i andre kommunale institutioner modtage tilskud til friplads og søskenderabat.

Friskolen

Skolepenge    


Det er bestyrelsens ønske at alle skal kunne have råd til at gå på Rudmes friskole, børnehave og vuggestue.


Skolepengene opkræves i 11 rater. Juli måned er betalingsfri.
1. barn 1.127 kr./måned;

2. barn 563 kr./måned kr.;

3. barn gratis


Lejrskoleopsparing og klassekasse kr. 85 pr./måned/barn


Vi anvender Chromebooks i undervisningen, som leases gennem skolen.

SFO

1. barn kr. 1112 kr. pr. md.

2. barn kr. 876 kr. pr. md.

3. barn: gratis

Førskole
SFO

Prisen for børn der starter i

førskole-SFO er

1634 kr./måned. Og her er SFO inkluderet.

Fri
plads

Har en familie med børn på skolen en trængt økonomi, kan der søges om et mindre tilskud fra Fordelingssekretariat for friskoler og private grundskoler.
Skulle en familie i forbindelse med arbejdsløshed, skilsmisse eller en anden uventet økonomisk ændring af familiens økonomi have svært ved at betale skolepengene, så har bestyrelsen mulighed for i en kortere eller længere periode at tildele friplads, eller indgå midlertidig aftale om nedsættelse af skolepenge.
Man skal i så fald henvende sig til skolelederen eller formanden.

Krone_edited.jpg
bottom of page