top of page

Børnehave & vuggestue

En lille, overskuelig institution

Rudme Friskoles Børnehave og Vuggestue er en lille overskuelig institution med omkring 30 børnehave- og vuggestuebørn og 7 voksne. Vi holder til i hyggelige og hjemlige rammer, beliggende tæt ved skov, og er beriget med naturlegeplads og tilhørende bålhytte.

 

Institutionen er tæt forbundet med Rudme Friskole, og således præger samme pædagogik og værdier hele stedet. I det daglige mødes børn og voksne på tværs af skole, børnehave og vuggestue. Ofte kommer skolebørnene forbi til en leg i frikvartererne, ligesom børnehavebørnene besøger friskolen i forbindelse med fredagssang, teater, udstillinger og andre arrangementer. Dét, at såvel børn som voksne kender alle, bidrager til en tryghed og en mere flydende overgang fra børnehave til skole.

Natur og udeliv
Vi hopper i vandpytter, samler regnorme, kigger på frøerne i bækken og suser gennem skoven på vores ladcykel.
  Træerne er noget, der skal klatres i, mens jord er noget, der laves mudder af, og gyngerne skal svinge helt op i himlen. Vi ser, at udelivet har mange pædagogiske fordele; det giver rum og mulighed både for fysisk udfoldelse og kreativ fordybelse.

Ture ud af huset
Børn og voksne tager ofte på ture til den nærliggende skov, bondegård eller bæk enten til fods eller på institutionens ladcykel. Vi benytter også kulturelle tilbud som fx biblioteket i Ringe by. Desuden besøger børnehavebørnene og personalet fra tid til anden børnene i deres hjem fx for at fejre fødselsdage.

Mad og måltider 
Vuggestuebørnene får serveret alle måltider i institutionen, herunder frugt, grød og rugbrødsmadder. Børnehaven får serveret mad til formiddags- og eftermiddagsmåltider. Til frokost spiser børnehavebørnene deres egne medbragte madpakker. Vi serverer så vidt muligt
økologisk mad i institutionen.

Børnehave natur.jpg
IMG_6399.jpg

Værdisæt

Et liv i børnehøjde

I Rudme Friskoles Børnehave og Vuggestue leves livet i børnehøjde. Det betyder, at det er gennem børnenes øjne, at vores hverdag bliver skabt, og det er her, børnene kan opleve de store mysterier i det små. Børnekulturen understøttes og spirer frit, og de store børn hjælper og inspirerer de små. Har man opdaget, at de store børn plukker æbler i toppen af et træ, kan man som lille godt have brug for at få et trick eller to fra en voksen til, hvordan man selv skal sætte fødderne for, at nå de samme højder en dag.

fantasi og nysgerrighed
Vi understøtter børnenes nysgerrighed og selvstændige initiativer. Vi lægger vægt på børnenes egne initiativer og frie lege, men vi inspirerer også børnene med emner til leg. I børnehaven har vi enkelte fastlagte ugentlige aktiviteter i form af yoga, fælles morgensang på friskolen og musikaktiviteter. Vores hverdag bærer dog ikke præg af mange fastlagte aktiviteter, da vi forsøger at skabe plads til fleksibilitet og spontanitet. På den måde har vi mulighed for at følge børnenes egne initiativer og behov den pågældende dag, så vi fx. kan tage en tur ud i det blå på vores ladcykel, hvis vi på dagen vurderer, at det netop er dét, som børnene trænger til.

Tryghed og omsorg 
Vi ser det som vores vigtigste opgave at skabe rum for, at børnene kan få opfyldt deres behov for tryghed og omsorg. Derfor bestræber vi os hver dag på at møde børnene i øjenhøjde med nærvær og empati og fokuserer på at skabe en god tilknytning til hvert enkelt barn. Den lille børnegruppe, den faste kerne af pædagogisk personale og vores hjemlige rammer understøtter vores muligheder for at skabe en tryg, genkendelig og sikker base for børnene, hvorfra verden nysgerrigt kan udforskes.

Læreplaner & tilsyn 

Det gælder, at vi, ligesom de kommunale institutioner, arbejder ud fra kommunens udstukne læreplaner. Vi deltager løbende i diverse samarbejdsmøder med kommunale aktører, og har desuden mulighed for at indhente råd og vejledning hos kommunalt ansatte ressourcepersoner fra Opvæks og Læring, fx. talehøre-konsulent og psykolog. Derudover føres der fra kommunens side pædagogisk tilsyn med stedet. 

Se vores tilsynsnotat og læreplaner her:

Vuggestue sangleg.jpg
Natur og udeliv 2.jpg

Godt at vide

Som forælder er det en stor hjælp for personalet, hvis du husker:

  • At sætte navn i tøj (særligt overtøj, sko og handsker/huer).

  • At medbringe madpakke og drikkedunk med vand, gerne i en køletaske i sommerhalvåret.

  • At påføre dit barn solcreme hjemmefra (institutionen har én, og vi smører igen efter frokost ved behov).

  • At medbringe skiftetøj og overtøj til al slags vejr.

  • At lade børnenes eget legetøj blive hjemme.

Vi gør desuden opmærksom på, at institutionen har en glemmekasse, hvor vi samler glemte sager.

bottom of page