top of page
Illustreret kort

FØRSKOLE SFO

Vi har gennem et par år haft stor glæde af den nærhed, der ligger i hyppige besøg mellem skole og børnehave og den fælles interaktion der opstår i pauser på legepladsen. Så derfor bliver ForårsSFO en udvidelse af det samarbejde vi allerede kender, hvor vi øger opmærksomheden på “De Korteste Ben”.

Her får de mulighed for at prøve kræfter med både kreative, musiske og motoriske aktiviteter.

Hverdagen for “De Korteste Ben”
Alle dage starter kl. 8.00. “De Korteste Ben” bevæger sig i tre forskellige lande i løbet af dagen, nemlig:

Hjemland

I BØRNEHAVENS RAMMER

Er landet, hvor mange aktiviteter og strukturer er kendte. Børnene får rum til at udfolde sig i børnehavens rammer, sammen med jævnaldrende og lidt yngre kammerater. Der vil være tid og plads til at lave mere komplicerede opgaver, spil og kreative projekter, godt støttet af voksne. Det er i HjemLand, at “De korteste Ben” vil føle sig som store og erfarne og derfor kan de nemt gives “svære” opgaver og ansvar, der vil få dem til at vokse og udvikles.

Nytland

I SKOLENS RAMMER

Er landet, hvor man mødes af nye udfordringer og måder at se verden på. Børnene skal i skolens rammer være sammen med lidt større børn i et legende univers. Lege og aktiviteter vil handle om matematiske begreber, naturen, rim, remser og musik. Hver dag starter “De Korteste Ben” i NytLand med morgensang og fortælling – en tryg måde at blive introduceret til den store nye verden på.

Fritland

PÅ LEGEPLADSEN ELLER I SKOLENS SFO

Er landet, hvor legen er i centrum. Her er der plads til at lege på tværs af alder og køn. Legen er fri og barnet har selv mulighed for at udfylde rummet med fantasi og rolleleg. Sideløbende tilbyder vi mere styrede aktiviteter med kreative og håndværksmæssige sysler. I FritLand er vi ude og inde, tegner, spiller og laver bål. Hver dag samles børn og voksne i FritLand om et lille måltid mad og fælles hygge i køkkenet.

UdklipSFOSKema-768x548.png
bottom of page