top of page

Vær en del af fællesskabet 

 RUDME | Friskole | Børnehave | Vuggestue

VORES Værdigrundlag

TRYGHED og fællesskab

På friskolen er der små klassekvotienter og nærværende undervisning på tværs af klassetrin. 

Børnehaven og vuggestuen er en lille hyggelig institution i hjemmelige og overskuelige rammer.

Fællesskabstanken gennemsyrer hele stedet. Børnene leger og danner venskaber på tværs af aldre. Dét, at såvel børn som voksne kender alle, bidrager til en tryghed og en stærk samhørighed.

Kreativitet

Med fortælling, sang og en kreativ tilgang til børnenes læring søger vi at stimulere børnenes lyst til at lære.

 De kreative fag er vigtige i sig selv, men er der noget, man føler, at man er god til, smitter det af på de boglige fag.
Det mener vi – og vi fører det ud i livet i hverdagen. Vi har masser at musik, teater, madlavning, formning, idræt og værkstedsfag på alle årgange på tværs af klassetrin.

Det frie børneliv

Hverdagen udspiller sig i børnehøjde med plads til kreativitet og fantasifulde lege. Vi understøtter børnenes spirende nysgerrighed og selvstændige initiativer. Det giver anledning til, at vi hver dag lærer og opdager nye ting sammen med børnene. Men vi lader også børnene få tid til at finde guldkorn selv, uden der nødvendigvis er en voksen der blander sig. 

 

Natur & udeliv

Vi ser, at udelivet har mange pædagogiske fordele; det giver rum og mulighed både for fysisk udfoldelse og kreativ fordybelse.

Vi bruger derfor vores legeplads, køkkenhave og naturskønne omgivelser som et pædagogisk læringsrum, hvor alle sanserne bringes i spil. Her får børnene rige muligheder for at smage, dufte, klatre og hjælpe til med at passe og vande planter og blomster.

Der er altid noget, man er god til. Børn skal være trygge blandt voksne og kammerater for at have ro til at lære. 

Pedro Martinez, Skoleleder

Vi skaber magiske øjeblikke og trygge rammer, hvor børns fantasi blomstrer og venskaber vokser.

Lone Bundgaard, Daglig Leder i Børnehave & Vuggestue

Rudme-Friskole-børnehave-og-vuggestue-leder-Lone-Bundgaard.jpg

Vores  FUNDAMENT

Rudme Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, der tager afsæt i Grundtvigs tanker om livsoplysning og Kolds tanker om skolen. Vi vil gerne give det enkelte barn appetit på livet ved at pirre nysgerrigheden og evnen til at undres. Med Grundtvigs ord vil vi oplive barnet – samtidig med at vi giver børnene oplysning om det liv, det samfund og den kultur, vi er en del af. Sådan kan oplivning og oplysning gå hånd i hånd.

Vi støtter børnene i at indgå i udviklende relationer med både voksne og børn. Hvert barn har sit eget særpræg, og når vi respekterer dette, giver vi samtidig barnet frihed og ansvar. Frihed til at være sig selv og ansvar for, at andre får samme mulighed.

En del af et større fællesskab

I Rudme er der en fællesskabsfølelse og et engagement i lokalsamfundet, der har friskolen som omdrejningspunkt, men som også strækker sig ud over skolens grænser. Friskolen er ofte samlingssted for forskellige sociale arrangementer. Det gælder bl.a. når friskolen bruges til fællesspisning, foredrag, sommerhøjskole, foreningsaktiviteter eller festligheder.

Desuden slår de lokale ofte dørene op for både børn og personale. Det kan fx være bondemanden, der inviterer børnene en tur med ud at køre på traktoren, børnefamilien der giver børnene mulighed for at afprøve deres nye trampolin eller den lokale galleriejer, som fremviser sit nyeste kunstværk. Disse oplevelser skaber en følelse af, at vi er en del af et større fællesskab.

Dreng-ved-gynge.jpg
  • Instagram
  • Facebook
vi samler på tilfredse forældre og elever

Dengang jeg gik i 0 klasse på den gamle skole, tabte jeg engang min levetpostejs mad på trappen. Der var 3 af de store fra 7'ende, som bare stod og grinede af mig, det var ikke særlig rart. 

På Rudme er det slet ikke sådan, her er jeg tryg ved at de store ikke griner af mig.

Agnes 9 år

Fællessang &
fortælling

De historier vi sammen deler med hinanden, er med til at styrke vores fællesskab.

IMG_8435_edited.jpg
Sys-og-søren-768x615.jpg

Fire gange om ugen samles alle fra 0.-9. kl. i salen for at have fælles morgensang og fortælling. Her lærer børnene uanset deres alder, at tale og lytte i en forsamling. Når vi stiller os frem og giver hinanden opmærksomhed og tid, er det en stor gave til alle der deltager. Den fælles viden og det sprog vi får, er det grundlæggende fundament for den fælles rejse og den udvikling, vi sammen gennemgår på skolen. Fortællinger udvikler ikke bare børnenes sproglige færdigheder og begrebsverden; de overbringer værdier, overbevisninger, holdninger og sociale normer, som til gengæld former børnenes virkelighedsopfattelse. Børnene lærer, hvordan de skal opføre sig, tænke og handle gennem de karakterer, som de møder. Gennem fortællingen udvider vi børnenes verdensbillede og nuancerer deres selvforståelse.

Ung pige formaner lille bjørn

 

En fortælling af Kamille Nygård ifm. indgivelse af marmorfrisen på Rudme Friskole 

....til godnatlæsning

Hvorfor er der slet ikke nogen der vil være med i min historie, sagde den unge pige halvhøjt for sig selv og bankede spidsen af blyanten ned i bordet, sådan som skrappe lærerinder kunne finde på i gamle dage.

 

Hun havde med den fineste mest velspidsede blyant tegnet det ene dyr efter det andet, men hver gang hun var færdig og måske endda var en smule tilfreds, smuttede dyret. Bare sådan lige, ud af papiret og fluks ud i den store skov.

 

Nu kan der da snart ikke være flere dyr ude i den skov, tænkte hun. Hun havde tegnet ugler. Hun havde tegnet gæs. Hun havde tegnet ræve. Mere end hundrede ræve, var hun sikker på. Det er faktisk ikke helt let at tegne ræve, og ikke så meget som et lille farvel havde de besværet sig med.

bottom of page